Pre viac informácií nás kontaktujte

Hasiace prístroje

V našej ponuke sa taktiež nachádza i široká ponuka všetkých druhov hasiacich prístrojov, v rôznych objemoch náplní. Hasiace prístroje dodávané našou spoločnosťou sú riadne certifikované podľa európskej technickej normy EN3. Všetky typy sú navrhované pre jednoduchú obsluhu a hlavne vysoký hasiaci účinok, ktorý umožní aj nezaškoleným osobám účinný protipožiarny zásah. Súčasťou našej ponuky je i montáž a rozmiestnenie podľa projektovej dokumentácie.

Hasiace prístroje Bratislava

 

 

 

 

 

Napíšte nám Zavolajte nám