Pre viac informácií nás kontaktujte

Penové Hasiace prístroje

Tieto hasiace prístroje využívajú techniku rýchleho schladenia horľavej látky vodou, a súčasné zamedzenie prístupu kyslíka pomocou peny (napr. oxid uhličitý). Hasivo týchto hasiacich prístrojov tvorí zmes penidla (napr. spracovaný oxid uhličitý) a voda.

Penové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie rôznych pevných látok a horľavých kvapalín, neviažucich molekuly vody. Avšak nesmú sa nimi hasiť predmety pod vplyvom elektrického prúdu (hasivo je kvôli vode vodivé), sodíka, horčíka, draslíka a jeho zliatin, ľahkých horľavých a alkalických termitov, karbidov vápnika a pod., pretože pri hasení vznikajú chemickou reakciou jedovaté plyny. Taktiež nie sú vhodné na hasenie horľavých plynov a kvapalín viažucich vodu.

Zaujal Vás tento produkt? Neváhajte a kontkatujte nás, cenovú ponuku Vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

Zistiť  cenu

Penový hasiaci prístroj Bratislava

 

 

Napíšte nám Zavolajte nám