Pre viac informácií nás kontaktujte

CO2 hasiace prístroje

Tento typy hasiacich prístrojov využíva techniku dusivého a chladiaceho efektu. Oxid uhličitý (CO2) je plyn bez farby a zápachu, dobre rozpustný vo vode. Má hustotu 1,9 kg.m-3, je teda ťažší ako vzduch. CO2 nie je toxický, ale koncentrácia väčšia ako 10% obj. je nebezpečná a koncentrácia nad 20% obj. môže spôsobiť aj smrť (zadusenie). CO2 vzniká pri každom požiari, ale koncentrácia málokedy presiahne hodnotu 1 - 2% obj.. Oxid uhličitý sa dá ľahko skvapalniť (v tomto stave sa skladuje v tlakových nádobách pod tlakom až 16 MPa), pri vypúšťaní sa ochladzuje, pričom asi 20% sa mení na tuhú fázu, tzv. suchý ľad o teplote -78,5˚C. Suchý ľad (hovorovo, „sneh“) ak nie je vzduchotesne uzatvorený, veľmi rýchlo sublimuje - vzniká plynný CO2. Ostatných 80% sa mení priamo na plynnú fázu. Z 1 kg kvapalného oxidu uhličitého vznikne približne 500l plynného CO2. Hasiaca koncentrácia je asi 35%.

Snehové hasiace prístroje majú široké uplatnenie napr. pri hasení elektroniky, potravín, horľavých plynov, kvapalín aj tuhých látok a horiacich kovov. Sú vhodné aj na hasenie elektrických zariadení pod elektrickým prúdom. Avšak nesmú sa nimi hasiť sypké látky, práškové horľaviny a horľavé alkalické kovy, tuhé látky typu dreva, textílií či uhlia.

Pri hasení hrozí akútne riziko omrzlín, kvôli nízkej teplote hasiacej zmesi.

Zaujal Vás tento produkt? Neváhajte a kontkatujte nás, cenovú ponuku Vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

Zistiť  cenu

CO2 hasiaci prístroj Bratislava

 

 

Napíšte nám Zavolajte nám