Pre viac informácií nás kontaktujte

Práškový hasiaci prístroj

Tento typ hasiaceho prístroja využíva fyzikálny efekt zabránenia vstyku kyslíka s horľavinou. Ako hasivo využíva práškový hasiaci prístroj hasiacu látku uhličitan sodný a rôzne prímesi, ktoré sú v podobe miniatúrnych zrniek.

Práškové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie všetkých typov požiarov - pevných, kvapalných, plynných a horľavých látok pod vplyvom elektrického prúdu. Avšak nesmú sa s nimi hasiť ľahké alkalické kovy a ich zliatiny, horľavé kovy a jemná mechanika či elektronika. Medzi nevýhody práškových hasiacich prístrojov patrí najmä náročnosť odstránenia následkov ich použitia a teda odstránenie prašného materiálu napr. z elektronických zariadení a podobne.

Zaujal Vás tento produkt? Neváhajte a kontkatujte nás, cenovú ponuku Vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

Zistiť  cenu

Práškový hasiaci prístroj Bratislava

 

 

Napíšte nám Zavolajte nám