Pre viac informácií nás kontaktujte

Adresa spoločnosti:

ul. Svornosti 42,
821 06 Bratislava

Telefonický kontakt:
+421 917 655 117

E-mail: firepos@firepos.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 45 510 946
DIČ: 2023032605
IČ DPH: SK2023032605

Bankové spojenie:

IBAN: SK26 0200 00000027 4778 7058, SWIFT: SUBASKBX
Peňažný ústav: VÚB, a.s., Bratislava

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vl. č.: 64998/B

Napíšte nám Zavolajte nám