Pre viac informácií nás kontaktujte

Protipožiarne prestupy technológií tzv. protipožiarne upchávky

Protipožiarne prestupy technológií tzv. protipožiarne upchávkyPočas výstavby objektov dochádza k narušovaniu celistvosti v požiarne deliacich konštrukciách a tým vznikajú tzv. inštalačné otvory, stavebné a dilatačné spári. Tieto si vyžadujú špeciálne protipožiarne utesnenie, ktoré zabezpečuje pôvodnú požiarnu odolnosť, prípadne dymotesnosť stavebných konštrukcií (vertikálne, horizontálne) a tým zabraňujú šíreniu ohňa prípadne dymu. 

V danej oblasti poskytujeme odborné posúdenia, poradenstvo i profesionálne realizácie protipožiarnych prestupov: 

  • jednotlivých technológií (potrubné rozvody, káblové rozvody, VZT)
  • konštrukčných prvkov (prievlaky, väzníky, stĺpy)
  • stykov požiarne deliacich stien so stropom
  • stavebných a dilatačných spár

Navrhnutý systém utesnenia a použitie jednotlivých materiálov závisí od druhu prestupujúcej technológie, typu požiarne deliacej konštrukcie, požadovanej požiarnej odolnosti, prípadne od konkrétnych podmienok realizácie a užívania, avšak vždy v súlade s technologickým postupom stanoveného výrobcom daného materiálu. Naša spoločnosť aplikuje výlučne materiály, ktoré sú riadne certifikované autorizovanými skúšobňami. Montáž zabezpečujeme vyškolenými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti realizácie protipožiarnych upchávok. Neoddeliteľnou súčasťou našej dodávky je i vypracovanie kompletnej odovzdávacej dokumentácie. 

Zaujala Vás táto služba? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie Vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

Napíšte nám

 

Napíšte nám Zavolajte nám